De behandeling bij angst Karel Tandartsen Rotterdam

De Angst Tandarts in Rotterdam. Een Pijnloze behandeling met angstbegeleiding

Karel Tandartsen heeft meerdere tandartsen in het team die gespecialiseerd zijn in angstbegeleiding voor mensen met angst voor de tandarts.

Met ons specialistisch centrum kunnen wij alle tandarts behandelingen uitvoeren. U hoeft dus in de meeste gevallen niet doorverwezen te worden bij ons. Voor patiënten die bang voor de tandarts zijn is dit vaak wel prettig. U hoeft namelijk maar 1 tandartspraktijk te bezoeken en vaak kunt u door dezelfde tandarts geholpen worden.

Specialistische Angst Tandarts Behandelingen

Ook als het om een specialistische behandeling gaat. Wees gerust, bij ons hoeft u ook totaal geen schaamte te kennen als het gaat om tandartsangst. U bent één van velen. Wanneer u aangeeft met een dergelijke situatie te zitten, zal er extra tijd en aandacht besteed worden om een zo vertrouwd mogelijke omgeving voor u te creëren.

Uw tandarts zal tijdens de eerste afspraak kennis met u maken en zo een vertrouwensband met u opbouwen. Tegenwoordig is een bezoek aan de tandarts lang niet meer zoals vroeger. U kunt geheel pijnloos behandeld worden.

Angstbegeleiding door de tandarts

Toch blijft het nog voor vele mensen lastig om de stap te zetten om behandeld te worden. Jarenlang wordt de tandarts ontweken tot er een veel groter probleem zich ontwikkelt. Het wordt dan ook sterk afgeraden om uw bezoek uit te stellen vanwege uw angst: “Voorkomen is beter dan genezen”. Zoals eerder omschreven, kunt u tegenwoordig geheel pijnloos behandeld worden. Ook is het belangrijk te beseffen dat de tandheelkundige technieken sterk gevorderd zijn. Wij beloven dat wij samen met u stap voor stap uw angst zullen wegnemen, tot u gemakkelijk in de stoel ligt.